Równowaga

Równowaga jest w ruchu.

Ma charakter płynny.