Przeszłość

Odpowiednie działania mogą zmienić znaczenie przeszłości.