Pierwszy kolor melodii

Muzyka koreluje z kolorami i liczbami.