Nielogika – myślenie faktami

Za każda myślą stoi idea fakt.

 

To tak jak myślenie “wrażeniami”