Naśladownictwo

Zwierciadło

@magia wysokiego stopnia dla zaawansowanych: 6 stopnia.
*PATRZ “przedżeznianie” magia 5 stopnia, również dla zaawansowanych UWAGA – nie bezpieczne
!nie przewidziane w podręczniku Warhammer….