Gałąź

Kobieta jest małpa. Nie puści gałęzi dopóki nie chwyci drugiej.