Filozofia

Ludzie uczą się jej, czytają ją, szukają jej a ja nią jestem.